Contactați-ne
Sunați-ne acum!

Condiții generale de afaceri

1 Valabilitate
Prezentele condiții de afaceri se aplică pentru toate activitățile de afaceri ale ISOPARTNER Romania Srl, dacă nu se opun natura sau obiectul unui alt acord scris. Orice modificare a prezentelor condiții generale de vânzare și livrare necesită acordul expres al ISOPARTNER Romania Srl. Cumpărătorul renunță la invocarea eventualelor condiții proprii de achiziție, acestea sunt în mod expres contestate.

2 Livrare
Posibilitățile de livrare se află în principiu sub rezervă. Livrarea are loc la termenul stabilit în contractul ”comandă” sub rezerva eventualelor circumstanțe, care se află în afara influenței diligenței care se  asigură de către Isopartner Romania Srl. Acordurile de livrare se află sub rezerva livrării în termen a furnizorilor anteriori. Obligația de livrare se omite dacă furnizorul anterior, din orice motiv, nu poate respecta termenele de livrare. Cumpărătorul nu are dreptul în urma întârzierii livrării să se retragă din contractul de cumpărare și renunță în mod expres la orice pretenție de daune față de Isopartner  Romania Srl. Termenul de livrare începe cu ziua confirmării finale a comenzii, dar nu înaintea clarificării complete a detaliilor de executare. Termenul agreat de livrare se prelungește cu perioada în care cumpărătorul se află în întârziere cu obligațiile sale din acest sau din alte acorduri. Cumpărătorul nu poate refuza livrările parțiale. Pretențiile de daune ale cumpărătorului pentru nelivrare sau îndeplinirea întârziată sunt excluse. Toate livrările au loc pe riscul și, dacă nu s-a agreat gratuit, cheltuiala cumpărătorului.
Returnarea mărfii este posibilă doar în cazul acordului anterior, în unități de ambalare nedeschise și stare intactă. Pentru returnarea mărfii se facturează o taxă de redepozitare și manipulare în valoare de cel puțin 150 RON net excl. TVA sau 10% din valoarea mărfii.

3 Prețuri
Lista actuală de prețuri este valabilă și poate fi ajustată oricând. Prețurile sunt valabile sub rezerva datelor contrarii pentru ambalaj resp. unitate originală și se înțeleg în Euro fără TVA.

4 Plată
Dacă nu există alte acorduri, plății i se aplică termenul ”imediat după primirea facturii” net. La nerespectarea condițiilor de plată de către cumpărător, vânzătorului îi revin fără a fi necesară o somație specială, din momentul scadenței, dobânzi de întârziere în valoare de cel puțin 3% peste dobânda bancară obișnuită.

5 Rezerva proprietății
Marfa livrată de vânzător rămâne până la plata tuturor pretențiilor – și ale celor viitoare – vânzătorului față de cumpărător din relația de afaceri, proprietatea vânzătorului. Aceasta se aplică și în cazul în care prețul de cumpărare pentru anumite livrări de marfă este achitat. La factura curentă se aplică rezerva proprietății ca siguranță pentru posturile deschise ale vânzătorului. Dacă vânzătorul încasează bilete la ordin sau cecuri sau cumpărătorului i se pun la dispoziție bilete la ordin emise de vânzător, rezerva proprietății se aplică ca și siguranță pentru pretențiile vânzătorului din neîncasarea actelor. Rezerva proprietății nu se stinge atâta timp cât nu sunt încasate toate biletele și cecurile.

6 Răspundere
În nici un caz nu există răspundere pentru daune directe sau indirecte, mijlocite sau nemijlocite care rezultă din utilizarea, defecte de funcționare ale produselor livrate de Isopartner Romania Srl.

7 Instanța competentă
Instantele competente sunt instantele judecatoresti de la sediul vanzatorului.